Over Scribbly.net
Deze website begonnen als grapje, informatie over mezelf en mijn hobby's is inmiddels uitgegroeid tot mijn onderneming in verhuur en verkoop van licht en geluid, ICT en Technische dienst. Meer hier over kun je terug vinden op mijn website.
Scribbly.net projecten
Het bedrijf
  • t thumb1
  • t thumb2
  • t thumb3
  • t thumb4
Contact informatie
open

Disclaimer SCRIBBLY.NET


logo full

 

website:
Op het gebruik van deze website (www.scribbly.net) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

 

Gebruik van informatie
Scribbly.net streeft ernaar op deze website altijd de juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Scribbly.net niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als juridisch advies. 

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Scribbly.net aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Scribbly.net en de gebruiker van de website ontstaan.

 

E-mail
Scribbly.net garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Scribbly.net te corresponderen accepteert u dit risico.

 

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar wensites van derden. Scribbly.net heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijke voor de beschikbaarheid of de inhoud daarvan. Scribbly.net aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

 

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van Scribbly.net zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niet uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Scribbly.net daar voorafgaand schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.


Versie: Maart 2020


Contact Info

Over ons...

Scribbly.net is een bedrijf in verhuur en verkoop van licht en geluid met de daarbij horende diensten. Diensten ICT en werzaamheden in Technische Dienst.


Read more