PD4BAS | APRS (NL)

vlag uk     vlag nl

Language/taal

 

Wat is APRS
APRS, Automatic Position Reporting System, is een systeem om via radio apparatuur te communiceren over positie-informatie van mobiele amateurstations. Het maakt gebruik van het packetprotocol.

Hoe werkt het
APRS werkt door middel van het packetprotocol. Met behulp van een GPS ontvanger en een radio worden pakketjes verstuurd op 144.800Mhz Fm die door medeamateurs met als hobby APRS opvangen en doorzetten naar een kaart op het internet. Een website om APRS stations te kunnen bekijken is http://aprs.fi

PD4BAS op APRS
Sinds 2008 ben ik actief op APRS. In mijn auto maak ik gebruik van een Yaesu RTL-2007 Radiosamen met een gps ontvanger in combinatie met een Diamond NR7700 Antenne. Om mijn activiteiten te kunnen volgen klik hier!

 

Contact Info

Over ons...

Scribbly.net is een bedrijf in verhuur en verkoop van licht en geluid met de daarbij horende diensten. Diensten ICT en werzaamheden in Technische Dienst.


Read more